سمینار بلوک‌های بتن سبک اتوکلاو شده و ضوابط مربوط به آن

دوره آموزشی بلوک‌های بتن سبک اتوکلاو شده و ضوابط مربوط به آن (بر اساس پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰) توسط شرکت بتن سبک کیمیای بهروزی در روز پنجشنبه ۲۸ آذر ماه برگزار شد. این دوره با تدریس آقای مهندس صومی و با حضور مهندسین سازه، مدیران کنترل کیفیت و نمایندگان انجمن بلوک‌های بتن سبک اتوکلاو شده در اداره کل استاندارد استان قم برگزار گردید.